Regulamin Studiów Politechniki Koszalińskiej - tekst jednolity wg stanu na dzień 30 marca 2022 r.

Regulamin Studiów Politechniki Koszalińskiej - tekst jednolity na podstawie Pisma Okólnego nr 7/2020 z dnia 20 maja 2020 r.

Regulamin Studiów Politechniki Koszalińskiej - Uchwała Senatu Politechniki Koszalińskiej Nr 44/2019 z dnia 25 września 2019 r.