Regulamin Studiów Politechniki Koszalińskiej - Uchwała Senatu Politechniki Koszalińskiej Nr 18/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r.