Zarządzenie Nr 42/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Politechniki Koszalińskiej

 

Zarządzenie Nr 45/2016 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie badania losów zawodowych absolwentów Politechniki Koszalińskiej (uchylone)

Zalacznik_Nr_1_do_Zarzadzenia_Nr_16-45.pdf

Zalacznik_Nr_2_do_Zarzadzenia_Nr_16-45.pdf

Zalacznik_Nr_3_do_Zarzadzenia_Nr_16-45.pdf

Zalacznik_Nr_2_do_Zarzadzenia_Nr_16-45.docx

Zalacznik_Nr_3_do_Zarzadzenia_Nr_16-45.docx