Regulacje zewnętrzne

 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.)

Regulacje wewnętrzne

 • Statut Politechniki Koszalińskiej – Załącznik do Obwieszczenia Nr 2/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.
 • Regulamin zatrudniania i wynagradzania pracowników Politechniki Koszalińskiej – Zarządzenie Nr 20/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 marca 2020 i Zarządzenie Nr 33/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników Politechniki Koszalińskiej
 • Regulamin Pracy Politechniki Koszalińskiej – Zarządzenie Rektora PK Nr 50/2019 z dnia 30 września 2019 r.
 • Zarządzenie Nr 69/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 5 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia w 2021 r. oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice Koszalińskiej
 • Zarządzenie Nr 38/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia Zasad Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego, zmienione Zarządzeniem Nr 58/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 17 września 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 38/2020 w sprawie wprowadzenia Zasad Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego (tekst jednolity)
 • Zarządzenie Nr 20/2013 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wykonania Uchwały Senatu Politechniki Koszalińskiej Nr 19/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Arkusza Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego
 • Uchwała Senatu Politechniki Koszalińskiej Nr 19/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Arkusza Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego, zmieniona Uchwałą Senatu PK Nr 9/2016 i 63/2016
 • Zarządzenie Nr 21/2022 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych Politechniki Koszalińskiej
 • Zarządzenie Nr 5/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych (uchylone)
 • Zarządzenie Nr 11/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie badania opinii doktorantów dotyczącej jakości kształcenia i warunków prowadzenia prac badawczych w Politechnice Koszalińskiej
 • Zarządzenie Nr 8/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie badania opinii studentów i słuchaczy studiów podyplomowych dotyczącej jakości kształcenia w Politechnice Koszalińskiej
 • Zarządzenie Nr 41/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie badania opinii studentów, doktorantów, absolwentów i słuchaczy studiów podyplomowych dotyczącej prowadzenia zajęć w trybie zdalnym, w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dotyczyło tylko sem. letniego 2019/2020)
 • Zarządzenie Nr 41/2013 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie badania opinii studentów, doktorantów, absolwentów i słuchaczy studiów podyplomowych, dotyczącej jakości kształcenia w Politechnice Koszalińskiej (uchylone)