Zarządzenie nr 24/2014 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu antyplagiatowego