Regulacje zewnętrzne

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240) 
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2005 Nr 14 poz. 114) 
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591) 

Regulacje wewnętrzne

 • Uchwała Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gospodarki Finansowej Politechniki Koszalińskiej
 • Uchwała Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie Regulaminu gospodarki finansowej Politechniki Koszalińskiej (uchylona)
 • Zarządzenie Nr 11/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Politechniki Koszalińskiej
 • Zarządzenie Nr 20/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników Politechniki Koszalińskiej
 • Zarządzenie Nr 3/2013 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Politechnice Koszalińskiej
 • Regulacje w zakresie pobierania opłat za usługi edukacyjne
 • Regulacje w zakresie wysokości stypendiów