Rok akademicki 2022/2023

Wyznaczone kierunki:

Ekonomia

Finanse i Rachunkowość

Zarządzanie

Rok akademicki 2021/2022

Turystyka i  Rekreacja - ocena pozytywna. Uchwała nr 69/2022 Prezydium PKA z dnia 10 lutego 2022 r. Ocena programowa na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Kolejna ocena w r. ak. 2027/2028.

Informatyka - ocena pozytywna. Uchwała nr 92/2022 Prezydium PKA z dnia 24 lutego 2022 r. Ocena programowa na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Kolejna ocena w r. ak. 2027/2028.

Filologia - ocena pozytywna. Uchwała nr 174/2022 Prezydium PKA z dnia 24 marca 2022 r. Ocena programowa na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Kolejna ocena w r. ak. 2023/2024.

Elektronika i Telekomunikacja - ocena pozytywna. Uchwała nr 208/2022 Prezydium PKA z dnia 7 kwietnia 2022 r. Ocena programowa na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Kolejna ocena w r. ak. 2027/2028.

Architektura Wnętrz - ocena pozytywna. Uchwała nr 992/2022 Prezydium PKA z dnia 1 grudnia 2022 r. Ocena programowa na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym. Kolejna ocena w r. ak. 2028/2029.

Rok akademicki 2020/2021

Budownictwo - ocena pozytywna. Uchwała nr 683/2021 Prezydium PKA z dnia 22 lipca 2021 r. Akredytacja na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim do roku akademickiego 2026/2027.

Rok akademicki 2019/2020

Mechanika i Budowa Maszyn - ocena pozytywna. Uchwała nr 213/2021 Prezydium PKA z dnia 25 marca 2021 r. Akredytacja na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim do roku akademickiego 2026/2027.

Rok akademicki 2018/2019

Energetyka - Ocena pozytywna. Uchwała nr 806/2019 Prezydium PKA z dnia 24 października 2019 r. Akredytacja na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim do roku akademickiego 2025/2026. 

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Ocena pozytywna. Uchwała nr 162/2019 Prezydium PKA z dnia 11 kwietnia 2019 r. Akredytacja na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim do roku akademickiego 2024/2025. 

Rok akademicki 2017/2018

Wzornictwo - Ocena pozytywna. Uchwała nr 415/2018 Prezydium PKA z dnia 9 lipca 2018 r. Akredytacja na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim do roku akademickiego 2023/2024.

Transport - Ocena pozytywna. Uchwała nr 373/2018 Prezydium PKA z dnia 9 lipca 2018 r. Akredytacja na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim do roku akademickiego 2023/2024.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Ocena pozytywna. Uchwała nr 374/2018 Prezydium PKA z dnia 9 lipca 2018 r. Akredytacja na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim do roku akademickiego 2023/2024.

Rok akademicki 2016/2017

Ekonomia - Ocena pozytywna. Uchwała nr 322/2017 Prezydium PKA z dnia 6 lipca 2017 r. Akredytacja na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim do roku akademickiego 2022/2023.

Rok akademicki 2015/2016

Filologia - Ocena pozytywna.  Uchwała Nr 411/2016 Prezydium PKA z dnia 7 lipca 2016 r. Akredytacja na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim do roku akademickiego 2021/2022.

Finanse i rachunkowość - Ocena pozytywna. Uchwała Nr 581/2016 Prezydium PKA z dnia 20 października 2016 r. Akredytacja kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim do roku  akademickiego 2022/2023.

Zarządzanie - Ocena pozytywna.  Uchwała Nr 582/2016 Prezydium PKA z dnia 20 października 2016 r. Akredytacja kształcenia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim do roku akademickiego 2022/2023. 

Rok akademicki 2014/2015

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji ocena instytucjonalna - Ocena pozytywna Uchwała nr 393/2015 Prezydium PKA z dnia 21 maja 2015 r. Ocena instytucjonalna do roku akademickiego 2020/2021.

Wydział Elektroniki i Informatyki ocena instytucjonalna - Ocena pozytywna Uchwała nr 840/2015 Prezydium PKA z dnia 22 października 2015 r. Ocena instytucjonalna do roku akademickiego 2021/2022.

Rok akademicki 2013/2014

Mechanika i Budowa Maszyn - Pozytywna ocena PKA na poziomie studiów I-go i II-go stopnia o profilu ogólnoakademickim do roku akademickiego 2018/2019. Uchwała nr 563/2013 Prezydium PKA z dnia 4 września 2014 r.

Rok akademicki 2012/2013

Technika Rolnicza i Leśna - Pozytywna ocena PKA na poziomie studiów I-go i II-go stopnia o profilu ogólnoakademickim do roku akademickiego 2018/2019. Uchwała nr 303/2013 Prezydium PKA z dnia 6 czerwca 2013 r.

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Pozytywna ocena PKA na poziomie studiów I-go stopnia o profilu ogólnoakademickim do roku akademickiego 2018/2019. Uchwała nr 304/2013 Prezydium PKA z dnia 6 czerwca 2013 r.

Zarządzanie - Przywrócenie uprawnień Wydziałowi Nauk Ekonomicznych do prowadzenia kształcenia na kierunku Zarządzanie na poziomie studiów II-go stopnia do roku akademickiego 2015/2016. Uchwała nr 325/2013 Prezydium PKA z dnia 20 czerwca 2013 r.

Rok akademicki 2010/2011

Budownictwo - Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych udzieliła akredytacji kierunkowi Budownictwo na okres 5 lat od 2010/2011 do 2015/2016.

Inżynieria Środowiska - Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych udzieliła akredytacji kierunkowi Inżynieria Środowiska na okres 5 lat od 2010/2011 do 2015/2016.

Ekonomia - Kierunek otrzymał pozytywną ocenę PKA na poziomie studiów I-go i II-go stopnia do roku akademickiego 2016/2017. Uchwała nr 502/2011 Prezydium PKA z dnia 30 czerwca 2011 r.

Zarządzanie - Ocena negatywna - Uchwała nr 942/2011 Prezydium PKA z dnia 20 października 2011 r. w sprawie powtórnej oceny jakości kształcenia na poziomie II-go stopnia. Wynikiem negatywnej oceny była decyzja MNiSW z dnia 7.03.2012 r. o zawieszeniu uprawnień do  prowadzenia studiów II-stopnia na kierunku Zarządzanie.

Geodezja i Kartografia - Uchwałą nr 601/2011 Prezydium PKA z dnia 7 lipca 2011 r. kierunek otrzymał akredytację na poziomie studiów I-go stopnia do roku akademickim 2016/2017.

Informatyka - Uchwałą nr 601/2011 Prezydium PKA z dnia 7 lipca 2011 r. kierunek otrzymał akredytację na poziomie I-go, II-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich do roku akademickiego 2016/2017.

Rok akademicki 2009/2010

Filologia - Pozytywna ocena PKA studiów I-go stopnia do roku akademickiego 2015/2016. Uchwała Prezydium PKA nr 353/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r.

Wzornictwo -  Uchwałą nr 35/2010 Prezydium PKA z dnia 21 stycznia 2010 r., na wniosek Politechniki Koszalińskiej, przywrócono Instytutowi Wzornictwa uprawnienia do prowadzenia studiów II-go stopnia na kierunku Wzornictwo.

Finanse i Rachunkowość - Pozytywna ocena PKA studiów I-go stopnia do roku akademickim 2015/2016. Uchwała nr 572/2010 Prezydium PKA z dnia 24 czerwca 2010 r.

Zarządzanie - Uchwałą nr 571/2010 Prezydium PKA z dnia 24 czerwca 2010 r. kierunek otrzymał akredytację kształcenia na poziomie I-go stopnia. Na poziomie II-go stopnia kierunek otrzymał ocenę warunkową ze względu na minimum kadrowe, jakość prac magisterskich oraz proces dyplomowania. Kolejna ocena jakości kształcenia na studiach II-go stopnia - w roku akademickim 2010/2011.