Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Koszalińskiej Tekst jednolity wg stanu na dzień 1 września 2015 r. wynikający z:  Zarządzenia Nr 29/2014 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 września 2014 r., Zarządzenia Nr 37/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 1 września 2015 r. 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Koszalińskiej Tekst jednolity wg stanu na dzień 1 września 2015 r. wynikający z:  Zarządzenia Nr 30/2014 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 września 2014 r., Zarządzenia Nr 38/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 1 września 2015 r. 

Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Koszalińskiej studentom Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego w Szczecinku Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Koszalińskiej Nr 33/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.