• Zarządzenie Nr 41/2016 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 14 września 2016 r. w sprawie organizacji i realizacji praktyk studenckich

 

  • Zarządzenie Nr 59/2009 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie warunków wynagradzania za kierowanie studenckimi praktykami zawodowymi