• Uchwała Nr 29/2016 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia podstawowych limitów przyjęć na stacjonarne studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2016/2017
     
  • Uchwała Nr 20/2015 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2016/2017
     
  • Zarządzenie Nr 21/2016 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegająca się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2016/2017
  • Zarządzenie Nr 63/2016 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowego terminu rekrutacji w roku akademickim 2016/2017