Studia I i II stopnia

  • Uchwała Nr 26/2021 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia uprawnień przysługujących olimpijczykom oraz laureatom konkursów ogólnopolskich organizowanych przez Politechnikę Koszalińską przy ubieganiu się o przyjęcie na I rok studiów od roku akademickiego 2021/2022
  • Uchwała Nr 28/2021 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2022/2023
  • Uchwała Nr 27/2021 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2021/2022

Studia III stopnia

  • Uchwała Nr 12/2021 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2022/2023
  • Zarządzenie Nr 39/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia harmonogramu i zakresu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2021/2022

 Studia podyplomowe

  • Uchwała Nr 1/2015 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych w Politechnice Koszalińskiej