PISMO OKÓLNE Nr 1/2017 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru formularza „Sprawozdania z realizacji zajęć dydaktycznych” na studiach I, II, III stopnia oraz studiach podyplomowych i kursach

załącznik nr 1 - sprawozdanie wersja pdf