Regulacje zewnętrzne

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478 ze zm.)

 

Regulacje wewnętrzne

 

Regulamin Pracy Politechniki Koszalińskiej – Zarządzenie Rektora PK Nr 50/2019 z dnia 30 września 2019 r.

 

Regulamin zatrudniania i wynagradzania pracowników Politechniki Koszalińskiej –Zarządzenie Nr 20/2020 z dnia 31 marca 2020 r.

 

Regulamin organizacyjny Politechniki Koszalińskiej – Zarządzenie Rektora Politechniki Koszalińskiej Nr 40/2019 z dnia 13 września 2019 r.

 

Obwieszczenie Nr 4/2017 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wydania jednolitego tekstu Uchwały Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie wymiaru zajęć dydaktycznych, zasad obliczania godzin dydaktycznych i rozliczania czasu pracy nauczycieli akademickich oraz finansowania wynagrodzeń za niektóre prace wykonywane przez pracowników Politechniki Koszalińskiej

 

Zarządzenie Nr 4/2007 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 20 stycznia 2007 w sprawie rozliczania zajęć dydaktycznych

 

Uchwała Nr 21/2007 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie zlecania zajęć dydaktycznych

 

Pismo Okólne Nr 6/2010 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmienionego załącznika do pisma okólnego Nr 13/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia stosowania programu informatycznego „Dydaktyka”, rejestrującego zlecanie zajęć dydaktycznych i rozliczania pensum

 

Pismo okólne Nr 13/2007 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia stosowania programu informatycznego „Dydaktyka”, rejestrującego zlecanie zajęć dydaktycznych i rozliczania pensum.

 

Pismo okólne Nr 1/2017 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru formularza „Sprawozdania z realizacji zajęć dydaktycznych” na studiach I, II, III stopnia oraz studiach podyplomowych i kursach;

 

Zarządzenie Nr 20/2017 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad rozliczania godzin dydaktycznych realizowanych w ramach programu Erasmus+ w Politechnice Koszalińskiej

 

Pismo Okólne Nr 3/2013 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru formularza zgłaszania zmian w planie zajęć