• prof. nadzw. dr hab. Danuta Zawadzka – przewodnicząca
 • dr inż. Danuta Usidus (WILŚiG)
 • dr inż. Marek Nowakowski (WILŚiG)
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga (WM)
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Piotr Piątkowski (WM)
 • dr inż. Wiesław Madej (WEiI)
 • dr Agnieszka Jakubowska (WNE)
 • dr Agnieszka Hłobił (WTiE)
 • dr Dariusz Magierek (WH)
 • prof. nadzw. dr hab. Alina Adamczak (IW)
 • dr inż. Sławomir Nagnajewicz (WPD w Szczecinku)
 • dr inż. Barbara Kościelnik (koordynator KRK)
 • mgr Joanna Patan (SJO)
 • mgr Joanna Dworaczyk (SWFiS)
 • mgr inż. Anna Bartenowska-Krzos (Biuro Karier)
 • mgr inż. Remigiusz Knitter - przedstawiciel Samorządu Doktorantów 
 • Katarzyna Kośka - przedstawiciel Parlamentu Studentów

 

Zarządzenie 65/2016 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie składu Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia powołanej Zarządzeniem Nr 63/2012 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 24 września 2012 r.