• dr hab. Krzysztof Wasilewski, profesor Politechniki Koszalińskiej – przewodniczący
 • dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga, profesor Politechniki Koszalińskiej (WM)
 • dr hab. Zbigniew Danielewicz, profesor Politechniki Koszalińskiej (WH)
 • dr inż. Danuta Usidus (WILŚiG)
 • dr inż. Bogdan Strzeszewski (WEiI)
 • dr Małgorzata Błażejowska (WNE)
 • dr Aleksandra Gołdyn-Witkowska (WAiW)
 • dr inż. Sławomir Nagnajewicz (Filia w Szczecinku)
 • dr Joanna Dworaczyk (SWFiS)
 • mgr Joanna Patan (SJO)
 • Przedstawiciel Samorządu Doktorantów 
 • Przedstawiciel Parlamentu Studentów

 

Zarządzenie 48/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 7 września 2020 r. w sprawie składu Rady Jakości Kształcenia