Print

 

 

Zarządzenie 48/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 7 września 2020 r. w sprawie składu Rady Jakości Kształcenia